Heb je een vraag? Neem contact met me op
06-232 11 351

Nirmala

Trajecten

Een klant kwam met deze vraag bij mij:

Wij willen in onze organisatie de cultuur van eigenaarschap en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen, vergroten. Wil jij ons daarbij helpen?

Wat heb ik gedaan?

Ik heb de leidinggevenden twee leergangen begeleid. Deze leergangen waren gebaseerd op het gedachtengoed ‘de innerlijke krijger’. In deze leergang hebben de leiders geleerd bewuster te zijn van wie ze zijn en waarom ze de keuzes maken die ze maken. En wat het effect van deze keuzes is op hun team en organisatie.

Duurzame opbrengst

De organisatie benoemt de oogst na twee leergangen als volgt:
“Deelnemers van de leergang zijn nadrukkelijker aanwezig in de overlegstructuren binnen de organisatie. Dit is merkbaar voor zowel de raad van bestuur als voor de collega’s. Deelnemers durven onderwerpen die doorgaans onder water bleven, hardop te benoemen in reguliere overlegstructuren. Zij tonen daarmee verantwoordelijkheid voor hun visie, mening en inbreng. Zij leggen de rand voorwaardelijke veiligheid niet buiten zichzelf, maar nemen zichtbaar positie in. Hierdoor wordt de cultuur als geheel opener en doorbreken zij het patroon van ‘ieder op zijn eigen eiland’. Doordat deelnemers en collega’s meer risico nemen in het uitspreken ontstaan er ook meer inhoudelijke en persoonlijke verbindingen. Deze verbindingen tussen leiders onderling en met de Raad van Bestuur werden gewaardeerd. Er is sprake van meer gelijkwaardigheid in de ontmoeting en het sámen ergens voor gaan.”

In de twee opvolgende jaren zijn er voor beide groepen follow up bijeenkomsten geweest. De deelnemers hebben dit zelf georganiseerd. De deelnemers geven aan het gedachtegoed van de Innerlijke Krijger geïntegreerd te hebben en voor steun elkaar te vinden. Van de tweede leergang zijn de kleine groepjes die tijdens de leergang gevormd zijn nog steeds actief om elkaar te steunen in het continue veranderproces van de organisatie.

Mijn rol

Ik was begeleider en facilitator van deze bijeenkomsten. Bereidde deze voor met de organisatie en droeg zorg voor de borging van de resultaten.

Voor een andere klant

ontwikkel en begeleid ik een werkatelier voor een Learning Event.

Doel

Uitwisseling tussen de leiders in de organisatie bevorderen en verdieping op basis van de praktijk te vinden.

Thema

Persoonlijk leiderschap in de dynamiek naar meer zelfsturing en zelforganisatie.

Hoe ga je om met dilemma’s over:

Leiderschap bij toenemende zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid in mijn team.
Leiderschap in het krachtenveld van leidinggevenden bij de ontwikkeling van de organisatie.

REFERENTIES

‘Persoonlijk, positief en doortastend’
Programmasecretaris P&O
‘Scherp en betrokken in analyses en adviezen’
Zorgmanager Zorggroep Almere

 

CONTACT

Nirmala Horzelenberg
Telefoon: 06-232 11 351
Email: n.j.horzelenberg@gmail.com

Wat zeggen klanten over mij?

 

 ‘Persoonlijk, positief en doortastend’

Hanneke Ijdema, Programmasecretaris P&O

De samenwerking met Nirmala was van grote meerwaarde voor de ontwikkeling van het project. Nirmala is in haar aanpak persoonlijk, positief en doortastend. Dit geeft energie om te ontwikkelen en brengt verbinding tussen mensen tot stand. In een hectische tijd, waarin output al snel voorrang krijgt, was haar betrokkenheid van onmisbare waarde om dit leiderschap te realiseren. Ze weet communicatie en activiteiten aan de laten sluiten bij verschillende doelgroepen in de organisatie.

 

‘Eigen kracht’

Marie-Louise Bekhuis, Zorgmanager Zorggroep Almere

“Door analyse de kern raken. In aanpak en adviezen de harde en zachte kant onderscheiden en verenigen.
Scherp en betrokken in analyses en adviezen. Duidelijk in grenzen en verantwoordelijkheden.
Theoretische onderbouwing van de aanpak. Gericht op de ontwikkeling van eigen kracht.

 

‘Inspirerende begeleider’

Wanda Straatman, Senior trainer/coach/consultant at VU medisch centrum

Toen ik enkele jaren geleden iemand wilde aanbevelen om een Innerlijke Krijger traject te verzorgen voor een ziekenhuis in Zeeland, heb ik Nirmala gevraagd dit op zich te nemen. Hierbij ben ik volledig afgegaan op intuïtie en vertrouwen. Nirmala heeft dit vertrouwen meer dan waargemaakt! In korte tijd heeft zij zich niet alleen het gedachtegoed van de Innerlijke Krijger eigen gemaakt, ze heeft er ook een geheel eigen kleur aan gegeven en het verrijkt en verdiept. Haar expertise, persoonlijke betrokkenheid en oprechte intentie om een bijdrage te leveren aan helende bewegingen in mensen, groepen en organisaties, maken haar tot een inspirerende begeleider. Ik ben er trots op dat zij het in VUmc ontwikkelde gedachtegoed verder wil verspreiden en ontwikkelen, op haar geheel eigen wijze.

 

‘Puur en op essentie gericht’

Kees Boekschoten, Senior Consultant, Merkbaar

Nirmala is vooral puur en op de essentie gericht. Ze kan subtiel bijdragen dat er een veilige bedding wordt gecreëerd in bijeenkomsten/groepen waardoor mensen hun onderzoek kunnen doen. Ze heeft oog voor wat iemand of een groepsproces in hier en nu nodig heeft en heeft de moed daar in het hier en nu op te interveniëren.